Законодавча база

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСВІТЯНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради Країни 28.06.1996 р. [електронний ресурс].

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ [електронний ресурс].

Постанова КМУ «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» від 05.04.1994 р. №228 [електронний ресурс].

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 20 січня 1998 р. N 65

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти» від 14 грудня 2011 р. N 1283 [електронний ресурс].

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР [електронний ресурс].

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою» від 20.11.2012 р. [електронний ресурс].

Постанова «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад» від 5 серпня 1998 р. N 1240 [електронний ресурс].

Постанова «Про внесення змін до Положення про професійно-технічний навчальний заклад» від 26 червня 2013 р. № 505 [електронний ресурс].

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20 березня 2008 року N 244/2008 [електронний ресурс].

Постанова «Про затвердження Положення про ступеневупрофесійно-технічну освіту» від 3 червня 1999 р. N 956 [електронний ресурс].

Постанова КМУ «Про внесення змін до Положення про ступеневупрофесійно-технічну освіту » від 26.06.2013 № 456 [електронний ресурс].

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Постанова КМУ«Про ліцензування освітніх послуг» від 29 серпня 2003 р. № 1380 [електронний ресурс].

Постанова КМУ «Про Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 8 серпня 2007 р. № 1019 [електронний ресурс].

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг » від 05.04.2014 № 233 [електронний ресурс].

Наказ МОН України «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів від 24.12.2003 N 847 [електронний ресурс].

Наказ МОН України Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг від 17.09.2012 № 1022 [електронний ресурс].

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Постанова КМУ«Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» від 17 серпня 2002 р. N 1135 [електронний ресурс].

Постанова КМУ«Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» від 11 вересня 2007 р. N 1117 [електронний ресурс].

Наказ МОН України«Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій» від 15.05.2013 № 511 [електронний ресурс].

Наказ МОН України «Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії «Кравець»» від 28 жовтня 2013 року N 1504 [електронний ресурс].

АТЕСТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Постанова «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів» від 12 лютого 1996 р. N 200 [електронний ресурс].

Наказ МОН України «Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення» від 10.03.2006 N 172 [електронний ресурс].

ПРИЙОМ ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Наказ МОЗ України/МОН України«Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання від 05.05.1997 р. № 137/131 [електронний ресурс].

Наказ МОН України «Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами» від 11.03.2002 р. № 183 [електронний ресурс].

Наказ МОН України «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» від 14.05.2013 № 499 [електронний ресурс].

Наказ МОН України Про внесення зміни до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України 09.04.2014 № 344 [електронний ресурс].

Лист МОН України «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту №1/9-274 від 20.04.10 року [електронний ресурс].

ПЛАТНІ НАВЧАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Постанова «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власност» від 27 серпня 2010 р. № 796 [електронний ресурс].

Постанова КМУ «Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власност» від 01.06.2011 № 575 [електронний ресурс].

Наказ МОН України «Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами» від 11.03.2002 р. № 183 [електронний ресурс].

Наказ МОН України, Мінекономіки (з 2005 р.), Мінфін України, « Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» від 23.07.2010 № 736/902/758 [електронний ресурс].

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Наказ Держнаглядохоронпраці «Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці від 30.12.1994 № 130 [електронний ресурс].

Наказ Держнаглядохоронпраці «Про внесення змін до Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами прац» від 15.12.2003 N 244 [електронний ресурс].


Наказ Мінпраці України, МОН України «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту» від 31.12.1998 № 201/469 [електронний ресурс].

Наказ Мінпраці України, МОН України «Про затвердження Положення про організаці. професійного навчання безробітних за модульною системою» від 08.07.1999 № 113/247 469 [електронний ресурс].

Наказ МОН «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» № 582 від 12.12.2000 року [електронний ресурс].

Наказ, Мінпраці України, МОН України «Про впровадження відкритого професійно-технічного навчання на основі модульної технології» від 09.04.2002 № 187/243 [електронний ресурс].

Наказ МОН «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладів» № 947 від 13.10.10 року [електронний ресурс].

Наказ МОН України «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» від 30.05.2006 N 419 [електронний ресурс].

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» від 7 червня 1999 р. N 992 [електронний ресурс].

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» від 26 червня 2013 р. № 503 [електронний ресурс].

Наказ МОН, Мінсоцполітики України «Про затвердження нормативно-правових актів щодо підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» № 875/1776 від 16.12.2013 р. [електронний ресурс].

ІННОВАЦІЇ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995р. № 51/95 ВР [електронний ресурс].

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV [електронний ресурс].

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 № 3715-VI IV [електронний ресурс].

Закон України « Про пріоритенті напрями розвитку науки і техніки» від 08.09.2011 № 3715-VI [електронний ресурс].

Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 № 2862-VI [електронний ресурс].

Указ Президента Українивід 25 червня 2013 року №344/2013 « Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [електронний ресурс].

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 листопада 2011 р. № 1341 [електронний ресурс].

Наказ Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, від 07.11.2000 № 522 [електронний ресурс].

Наказ МОН України «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 30.11.2012 № 1352 [електронний ресурс].

Наказ «Про затвердження Положення про дистанційне навчання МОН України» від 25.04.2013 № 466 [електронний ресурс].

Наказ МОН України «Про внесення змін до Положення про дистанційне навчання» від 01.06.2013 № 660 [електронний ресурс].

Наказ МОН України «Про затвердження примірної структури бізнес-плану інноваційного проекту» від 13.12.2013 р. [електронний ресурс].