Правила прийому

І. Загальна частина

1.1.Правила прийому до Державного навчального закладу «Василівський професійний ліцей» (далі – ДНЗ «Василівський ПЛ») розроблені на основі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499 і є обов’язковими для виконання під час зарахування учнів.
1.2. До ДНЗ «Василівський ПЛ» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.
Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4.Прийом громадян до закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційним рівнем - кваліфікований робітник;
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.
1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1.Прийом до ДНЗ «Василівський ПЛ» здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Василівський ПЛ», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3.Правила прийому до ДНЗ «Василівський ПЛ» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, Типових правил, затверджуються директором за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.
2.4.Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
- організовує та координує підготовку та проведення співбесіди;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Василівський ПЛ», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до ДНЗ «Василівський ПЛ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і обумовлюють наступне:

На базі 9 класів із здобуттям повної середньої освіти:
- Професія «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «В1»). Слюсар-ремонтник. Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)». Приймаються особи чоловічої статі, 30 осіб. Термін навчання – 3 роки 20 тижнів.
- Професія «Кухар». Приймаються особи чоловічої та жіночої статі, 30 осіб. Термін навчання 3 роки.

На базі 11 класів:
- Професія «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»). Водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С»)» Приймаються особи чоловічої статі, 20 осіб.
Термін навчання – 1 рік 20 тижнів.
- Професія «Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів». Приймаються особи чоловічої та жіночої статі, 30 осіб.
Термін навчання – 1 рік 13 тижнів.
- Професія «Офісний службовець (бухгалтерія)». Приймаються особи чоловічої та жіночої статі, 20 осіб.
Термін навчання – 10 місяців.

Прийом на навчання проводиться шляхом проведення співбесід. Співбесіди проводяться згідно графіку, що затверджуються директором ДНЗ «Василівський ПЛ». Результати проведення співбесід протоколюються.
Навчання ДНЗ «Василівський ПЛ» безкоштовне.
Учням, зарахованим на навчання, безкоштовно надається гуртожиток.
Після закінчення ДНЗ «Василівський ПЛ» на базі 9 класів видається Свідоцтво про повну середню освіту і Диплом кваліфікованого робітника; на базі 11 класів - Диплом кваліфікованого робітника.
Графік роботи приймальної комісії:
Понеділок – п’ятниця з 8.00 до 16.00
Обідня перерва з 12.00 до 12.30
Вихідний: субота, неділя
2.6 Прийом на навчання проводиться з 01 червня по 31 серпня 2021 року.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто документи та заяву про вступ до ДНЗ «Василівський ПЛ», вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);
- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);
- паспорт громадянина України, або інший документ, який засвідчує особу і підтверджує громадянство чи її спеціальний статус;
- копію ідентифікаційного коду;
- військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу);
Особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні;
3.2 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «Василівський ПЛ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
- за результатами співбесіди
- за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
- призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;
- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
- особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання в ДНЗ «Василівський ПЛ» за обраною формою здобуття освіти.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
5.5. Зарахування до ДНЗ «Василівський ПЛ» здійснюється наказом директора.
5.6. Зарахування до ДНЗ «Василівський ПЛ» на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Василівський ПЛ».. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ДНЗ «Василівський ПЛ» може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.5. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядкований заклад професійної (професійно-технічної) освіти та створеними ними органами управління професійно-технічною освітою.
6.6. Правила прийому до ДНЗ «Василівський ПЛ» розглянуті та прийняті на засіданні педагогічної ради від 16.11.2020 протокол № 7. Склад приймальної комісії та Положення про приймальну комісію ДНЗ «Василівський ПЛ» затверджені наказом від 16.11.2020 № 170.