Методична робота

Наші здобутки!

У підготовці кваліфікованого робітника, який володіє всіма необхідними професійними технологіями, провідне місце належить майстру виробничого навчання. Саме він передає учням знання і досвід, виховує активну життєву позицію, формує особистість, прищеплює професійні, моральні і етичні якості. Таким професіоналом є майстер виробничого навчання з професії «Продавець» Попова Г.П.


Педагогу необхідний пошук нового, інноваційного підходу до організації виробничого навчання. Поповою Г.П. був створений методичний посібник для майстрів виробничого навчання, головною метою якого є забезпечення методичними матеріалами педагогічних працівників для підготовки та проведення занять, практичних вправ на уроках виробничого навчання.
Методичний посібник для майстрів виробничого навчання з професії «Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів», розроблений відповідно навчальної програми на підставі Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 5220. G47. 1 – 2 -2018, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2019 р. №290.
Його розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії майстрів та викладачів спеціальних дисциплін з професій «Продавець», «Кухар» протокол №7 від 24.02.2021р. та рекомендовано Науково-методичною радою НМЦ ПТО у Запорізькій області, як рекомендації для майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О, протокол №2 від 22.03.2021р.
Зміст складається з шести тем модулю ПНТ 3.1 – «Організація торгово-технологічного процесу на підприємствах торгівлі».
В методичному посібнику представлені навчально-методичні матеріали:
плани-конспекти вступного інструктажу уроків, інструкційно-технологічні картки для виконання практичних вправ, презентації. Наведені приклади торгових ситуацій, розроблені контрольні запитання для перевірки засвоєного матеріалу, тести, подані заключний інструктаж та рекомендована література.
Для майстрів виробничого навчання посібник економить час на підготовку до занять, організацію контролю знань та навичок здобувачів освіти.
Методичний посібник є універсальним для навчання як у кабінеті-лабораторії, так і дистанційно.
Вітаємо нашого майстра з корисною для колег публікацією та бажаємо творчих успіхів в роботі.

Методичний посібник