Методична робота

Роль cамоовітньої діяльності у професійному зростанні вчителя

Основним напрямом удосконалення рівня професійної компетентності педагогів є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. Головні нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України зазначають:
- «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру» (Закон України «Про освіту»).
- «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти» (Національна доктрина розвитку освіти).

Завантажити: 3)Роль самоосвітньої діяльності.pdf