Методична робота

Інноваційні форми самоосвітньої діяльності педагога

Процес реформ і оновлення в освіті супроводжується змінами змісту освіти, введенням нових стандартів, програм, підручників, удосконалених технічних засобів навчання. Усе це потребує від педагога високого рівня професійних компетентностей, широкого кругозору, вмінь і навичок, що зумовлюють активну участь у професійному і громадському житті.

Завантажити: 2)Інноваційні форми самоосвіти....pdf