Методична робота

Питання дня – сучасні освітні технології.

Технічний розвиток суспільства вимагає від освітян поруч з традиційними формами і методами роботи опанування сучасними освітніми технологіями. Тому на засіданні методичної ради ліцею, яка відбулась 29 січня 2020 р., тему «Використання сучасних освітніх технологій в навчальному процесі» багатопланово і різносторонньо розглядали викладачі та майстри виробничого навчання ліцею.
Передусім переглянули презентацію «З історії освітніх технологій». А потім переглянули вебінар «Сучасні освітні технології» (Л. Куликовська). Досвідом роботи «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі вчителя української мови та літератури» поділилась Мовчан О.М., «Використання мультимедійних електронних ресурсів під час вивчення хімії та біології» - Супрун О.П., «Використання презентацій на уроках фізики» - Бабак Т.Ю.
Все обговорення проблеми освітніх технологій було пов’язане з темою попередньої методичної ради «Від професійної компетентності – до професійної діяльності» (листопад 2019 р.), адже питання формування професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження новітніх технологій є методичною темою педагогічного колективу і потребує постійного вивчення і впровадження у щоденну роботу.