Методична робота

ПідготуваламетодистДНЗ“Василівський ПЛ”Тинкалюк…

Спонукання, яке є причиною до активності особистості і визначає її прагнення, - це…

Підготувала:Методист ДНЗ “Василівський професійний ліцей”Тинкалююк…

Основним напрямом удосконалення рівня професійної компетентності педагогів є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. Головні нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України зазначають:- «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,…

Процес реформ і оновлення в освіті супроводжується змінами змісту освіти, введенням нових стандартів, програм, підручників, удосконалених технічних засобів навчання. Усе це потребує від педагога високого рівня професійних компетентностей, широкого кругозору, вмінь і навичок, що зумовлюють активну участь у професійному і громадському…

У педагогіці на зміну поняттю “методика” все частіше приходить поняття “технологія” – педагогічна, освітня, навчальна, виховна. Поняття “технологія” (з грец. – мистецтво, майстерність,уміння + вчення, поняття) означає знання про…

Змішане навчання не є універсальним інструментом, який в один прекрасний момент переверне все навчання з ніг на голову, але це той інструмент, який змінить наше ставлення до технологій . «Змішане навчання» – це не про технології, а про те, як здизайнувати свій клас (і наповнення уроку, і фізичний простір) так, щоб урахувати потреби кожного учня (темп навчання, складність і…

Технічний розвиток суспільства вимагає від освітян поруч з традиційними формами і методами роботи опанування сучасними освітніми технологіями. Тому на засіданні методичної ради ліцею, яка відбулась 29 січня 2020 р., тему «Використання сучасних освітніх технологій в навчальному процесі» багатопланово і різносторонньо розглядали викладачі та майстри виробничого навчання ліцею.Передусім…