Методична робота

26.05.2021 року на методичному об’єднанні ДНЗ «Василівський професійний ліцей» вихователь гуртожитку Кабаченко Л.А. представила творчий проект на тему: «Гуртожиток – другий дім». Вона відзначила, що гуртожиток – це не тільки місце проживання, але й нове середовище, яке визначає перспективний напрямок професійного і духовного розвитку особистості, подолання…

У підготовці кваліфікованого робітника, який володіє всіма необхідними професійними технологіями, провідне місце належить майстру виробничого навчання. Саме він передає учням знання і досвід, виховує активну життєву позицію, формує особистість, прищеплює професійні, моральні і етичні якості. Таким професіоналом є майстер виробничого навчання з професії «Продавець» Попова Г.П. Педагогу…

Згідно річному плану роботи ДНЗ « Василівський професійний ліцей» на 2020-2021 рік у лютому місяці був проведений методичний тиждень з питань атестації педагогічних працівників.У 2020/2021 навчальному році атестуються такі працівники:Викладач загальноосвітньої підготовки:1.Супрун О.П. - викладач хімії і біології – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої…

Однією з актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики є проблема активізації навчання. На сучасному етапі розвитку освіти реалізація принципу активності в навчанні має велике значення, оскільки від якості навчання залежать кінцеві результати навчання, відповідно, професійна компетентність майбутніх фахівців.27 січня 2021року, на засіданні методичного об’єднання, відбулася…

Підготувала методистДНЗ “Василівський ПЛ”Тинкалюк…

ПідготуваламетодистДНЗ“Василівський ПЛ”Тинкалюк…

Спонукання, яке є причиною до активності особистості і визначає її прагнення, - це…

Підготувала:Методист ДНЗ “Василівський професійний ліцей”Тинкалююк…

Основним напрямом удосконалення рівня професійної компетентності педагогів є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. Головні нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України зазначають:- «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,…