Корисні матеріали

Загальні відомості про навчально-виховний заклад, характерні особливості виробництва, об’єкти підвищеної небезпеки..docx

Загальні правила поведінки працівників на території ліцею, у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб допоміжних приміщень, безпечний рух на території ліцею..docx

Основні положення Закону України « Про охорону праці» , Кодексу законів про працю та нормативно - правових актів з охорони праці.docx

Трудовий договір робочий час та час відпочинку.docx

Правила внутрішнього трудового розпорядку.docx

Система управління охороною праці, державний нагляд та громадський контроль за охороною праці на підприємстві.docx

Обов'язки власника з охорони праці.docx

Обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про ОП.docx

Права працівника з ОП при укладенні трудового договору та під час роботи на підприємстві.docx

Відповідальність працівника за порушення вимог ОП.docx

Попередні та періодичні медичні огляди.docx

Соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань..docx

Навчання з питань охорони праці..docx

Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, характерні для цього виробництва, особливості їх дії на працівників..docx

Методи та засоби профілактики нещасних випадків та професійних захворювань..docx

Засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту..docx

Основні вимоги виробничої санітарії та гігієни..docx

Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків.docx

Пожежна безпека.docx

Первинні відомості про електробезпеку.docx

Перша допомога потерпілим.docx