Гуртожиток

 Станом на 01.01.2021 року в гуртожитку мешкає - 101 здобувач освіти. Вільних місць - 6

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку в учнівському гуртожитку

Державного навчального закладу «Василівський професійний ліцей»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Вселення учнів в гуртожиток здійснюється за затвердженими списками, згідно заяв учнів та наказу директора навчального закладу.

2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов'язана особисто пред'явити вихователю гуртожитку заяву з дозволом на право зайняти місце в гуртожитку. Вона повинна пройти інструктаж: по техніці безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку і ознайомитись із встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, також порядком звільнення гуртожитку. Інструктаж здійснюється вихователем гуртожитку.

3.Документи на прописку тих, хто вселяється в гуртожиток, подаються вихователем гуртожитку у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата прописки проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.

4. Учні, які мешкають у гуртожитку, можуть бути в разі необхідності переселені в іншу кімнату в особливих випадках.

5. При відрахуванні із навчального закладу, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох днів від дня виходу відповідного наказу.

ІІ. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

6. В кожній кімнаті гуртожитку із числа її мешканців обирається староста.

Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний старостою кімнати, зберігається у вихователя гуртожитку.

Майно для особистого користування, а також речі загального користування надаються мешканцям під особисту відповідальність.

Щотижня комісія склад якої затверджується директором навчального закладу здійснює перевірку санітарного стану кімнат та безпечних умов проживання учнів, виконання ними правил внутрішнього розпорядку

7. Вхід до гуртожитку дозволяється:

- мешканцям даного гуртожитку до 22-00 годин. До 00-00 годин вхід дозволяється у виключних випадках по заздалегідь виданому письмовому дозволу вихователем гуртожитку.

- гостям тільки у не навчальний час з 9-00 до 21-00 годин. При вході до гуртожитку відвідувачі пред'являють черговому документ, що посвідчує особу і реєструється в книзі відвідувачів. Мешканець зобов'язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні гуртожитку.

Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили, згаданих осіб.

8. Культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються за планом, розробленим Учнівською радою і погодженим з вихователем гуртожитку і заступником директора з ВР . Усі заходи повинні закінчуватись до 21-ОО години. З 22-00 години до 7-00 години в гуртожитку повинна додержуватись тиша.

9. Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт по самообслуговуванню. Щоденно виконуються роботи по підтриманню порядку і чистоти в своїх жилих, і робочих кімнатах.

ІІІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ

10. Мешканці гуртожитку мають право :

- користуватися приміщеннями учбового і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;

- обирати раду учнівського гуртожитку і бути обраним до його складу;

- брати участь через учнівську раду у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово - побутових умов, організації виховної роботи і досугу, обладнання і оформлення жилих кімнат і приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого, персоналу та інших;

- звертатись із скаргами до керівництва навчального закладу на роботу обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам «Положення про гуртожиток» і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

11. Мешканці гуртожитку зобов'язані:

- знати і суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку і правил проживання в гуртожитку;

- дотримувати чистоту і порядок в житлових кімнатах, місцях загального користування і брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати жилі кімнати і блоки;

- дбайливо ставитись до державної власності – приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію і воду;

- особисті речі, що не потребують щоденного вживання, здавати до камери схову вихователю чи коменданту. За речі, які не здані на зберігання - адміністрація відповідальності не несе;

- при залишенні кімнати необхідно вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключ від кімнати черговому вахтеру;

- своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів; .

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим законодавством;

- про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново сповіщати вихователя гуртожитку, коменданта і учнівську раду;

- дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживаючі прилади,

- особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягають реєстрації у вихователя гуртожитку;

- при залишенні гуртожитку на довгий час (більше 1 тижня), а також при виїзді на канікули або практику, письмово попереджувати вихователя гуртожитку (вказати адресу куди вибув), одержане майно і ключі від кімнати здати вихователю гуртожитку, а особисті речі до камери схову;

- по закінченні навчання в навчальному закладі або при достроковому позбавленні права на мешкання виїхати із гуртожитку в дводенний строк;

- при тимчасовому виїзді із гуртожитку повідомити класного керівника, майстра виробничого навчання, вихователя (повідомивши адресу, куди вибув) згідно Порядку ( додаток 1).

12. Мешканцям гуртожитку забороняється :

- самовільно переселятися із однієї кімнати в другу;

- переробляти і переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до другої, виносити або передвигати;

- наклеювати або прибивати на стінах і шафах об’яви, розклади, фотографії, малюнки та ін..

- проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електороопалювальні прилади в житлових кімнатах ;

- самовільно замінювати дверний замок;

- залишати сторонніх осіб після 21-00 години і на ночівлю;

- приносити і вживати спиртні напої, наркотичні речовини, з’являтись до гуртожитку у нетверезому стані;

- палити в жилих та робочих кімнатах; тримати домашніх тварин;

- створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру, мобільні телефони на гучність, яка перевищує чутність кімнати;

ІV. ЗАОХОЧЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ

13. За активну участь в культурно – масових заходах і роботі по покращенню умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються :

- об’явою подяки ;

- нагородженням пам’ятним подарунком або грошовою премією;

Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням і інвентарем, не передбаченим «Типовими нормами обладнання гуртожитків».

14.За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення :

- зауваження;

- догана; сувора догана;

- не поселення в гуртожиток на наступний рік;

- виселення із гуртожитку

- виключення із навчального закладу

15. Заохочування і стягнення мешканцям гуртожитку у встановленому порядку виносяться директором навчального закладу за поданням учнівської ради і вихователя.